Hem » Le Nez du vin, café & whisky » Näsa för kaffe, le Nez du café

Näsa för kaffe, le Nez du café

Vi har alla ett känsligt luktsinne som vi inte utnyttjar till fullo. Vi kan inte urskilja kaffets alla aromer om de inte finns i vårt doftminne. Le nez du Café - Näsa för kaffe - utvecklar ditt luktsinne och ger dig ord för att kunna prata kaffe.

Dessa samlingar av äkta aromer är vetenskapligt framtagna. Studier har gjorts på en mängd kaffe där de har gått ner på molekylnivå och studerat vilka ämnen som finns i kaffe. Aromerna håller längre än 10 år.

Dokumentationen är på engelska, men finns på andra internationella språk.

Har du någonsin försökt att beskriva kaffe?

Näsa för Kaffe utvecklar luktsinnet och luktminnet och du lär dig att känna igen upp till 36 kaffearomer. Detta effektiva, upplysande och roliga uppslagsverk med dofter är ett unikt och ovärderligt träningsredskap för amatörer och proffs.

Vad är Näsa för Kaffe till för?

Utvecklar luktsinnet

Vi har alla ett dåligt luktsinne och detta är ett sinne som inte åldras, men vi använder det inte korrekt så vi kan inte tolka signalerna det sänder.

Lär dig hur du skall uttrycka dig

Hur kan vi urskilja dessa dofter om de inte finns i vårt luktminne och om vi inte kan sätta namn på dom? Jean Lenoirs idé var att skapa en uppslagsbok med aromer så att vi kan identifiera dom genom att träna vårt minne på samma sätt som vi skulle lära oss kinesiksa skrivtecken.

Förbättrar vår förståelse för kvalité

Nöjet att dricka en god kopp kaffe ökar stort om vi kan bedöma dess rikedom och komplexitet och beskriva våra intryck.

Förstå prat om kaffe

Näsa för Kaffe hjälper användaren att formulera sig inför en kunnig grupp.

Vad är Näsa för Kaffe?

En samling aromer

Kvalitén, äktheten och minnesväckande kraften i dessa aromer gör Näsa för Kaffe till ett suveränt instruerande verktyg.

Ett upplysande urval

Kaffe är en komplex blandning av arom-molekyler av vilka vissa är väldigt viktiga. Jean Lenoir har valt ut de mest typiska aromerna, dom som kaffedrickaren först lägger märke till och som ger ledtrådar var kaffet kommer ifrån, variationerna, tekniken för kaffetillverkningen och för åldrandet.

För vem är Näsa för Kaffe?

Vi kan alla ha glädje av Näsa för Kaffe efter ens egen förmåga och erfarenhet.

Professionella - Den som är ansvarig att hålla kontroll på kvalitén. - Den som behöver beskriva smaken på kaffet. - Distributören, oavsett var han befinner sig i kedjan.

Kaffeälskaren

Var inte blyg - lukta och smaka. konsumenten måste vara insiktfull vid val av kaffe, efterfråga det bästa och dricka begåvat.

Näsa för kaffe, le Nez du café
  • Kaffeprovning. Lär känna kaffets aromer
    Art nr. 55536
    2 990 kr
  • 6 aromer Näsa för kaffe (le Nez du café) är en samling aromer för att utveckla sitt luktsinne i samband med kaffeprovning. Man lär sig identifiera dofterna.E...
    Art nr. 55506
    290 kr